Bid To Save The Earth

Nicki Minaj

Nicki Minaj

 1. ShodyMiamiMinaj avatar

  On Mon, May 14, 2012 at 3:03 PM, ShodyMiamiMinaj said:

  i kNOW tHEy WUS hYpEddd For dHiS ONE !!!!!!!!

 2. ShodyMiamiMinaj avatar

  On Mon, May 14, 2012 at 3:02 PM, ShodyMiamiMinaj said:

  i kNOW tHEy WUS hYpEddd For dHiS ONE !!!!!!!!

 3. ShodyMiamiMinaj avatar

  On Mon, May 14, 2012 at 3:02 PM, ShodyMiamiMinaj said:

  i kNOW tHEy WUS hYpEddd For dHiS ONE !!!!!!!!

 4. ShodyMiamiMinaj avatar

  On Mon, May 14, 2012 at 3:01 PM, ShodyMiamiMinaj said:

  i kNOW tHEy WUS hYpEddd For dHiS ONE !!!!!!!!

 5. ShodyMiamiMinaj avatar

  On Mon, May 14, 2012 at 3:01 PM, ShodyMiamiMinaj said:

  i kNOW tHEy WUS hYpEddd For dHiS ONE !!!!!!!!

 6. ShodyMiamiMinaj avatar

  On Mon, May 14, 2012 at 3:01 PM, ShodyMiamiMinaj said:

  i kNOW tHEy WUS hYpEddd For dHiS ONE !!!!!!!!

 7. ShodyMiamiMinaj avatar

  On Mon, May 14, 2012 at 3:01 PM, ShodyMiamiMinaj said:

  i kNOW tHEy WUS hYpEddd For dHiS ONE !!!!!!!!

 8. ShodyMiamiMinaj avatar

  On Mon, May 14, 2012 at 3:00 PM, ShodyMiamiMinaj said:

  i kNOW tHEy WUS hYpEddd For dHiS ONE !!!!!!!!

 9. Nicki Sent avatar

  On Sat, Aug 13, 2011 at 2:11 PM, Nicki Sent said:

  lucky dancer......

 10. #TeamMinajForLife avatar

  On Sat, Jul 30, 2011 at 11:25 AM, #TeamMinajForLife said:

  ayeeee(;!

Post a comment

Newsletter Signup