Blogs

Sat, Jan 15, 2011 at 5:39 PM

My 1st NICKIMINAJ T-Shirt =)

Photobucket

 1. Moni_Minaj avatar

  On Fri, Jan 28, 2011 at 6:18 PM, Moni_Minaj said:

  i Love that shirt i have the pink friday one ;)

 2. joelle avatar

  On Wed, Jan 19, 2011 at 9:35 PM, joelle said:

  sweet!!!!!!! this is my 1st NICKI MINAJ SHIRT TO :D LUV IT!!!!!!!!!

 3. MikeyBeeMinaj avatar

  On Sun, Jan 16, 2011 at 1:55 AM, MikeyBeeMinaj said:

  yesss =)) thiisz shirt Fucking Rocks . com

 4. ITSKRISHBITCH avatar

  On Sat, Jan 15, 2011 at 5:46 PM, ITSKRISHBITCH said:

  AGH THATS THE ONE I HAVE JEJE HOTTOPIC?!

Post a comment

MikeyBeeMinaj’s Blogs

Newsletter Signup