1. Holi avatar

  On Sun, Dec 9, 2012 at 9:36 AM, Holi said:

  Thanks for the add barb :D

 2. Holi avatar

  On Sun, Dec 9, 2012 at 9:36 AM, Holi said:

  Thanks for the add barb :D

 3. maria_latina_roman avatar

  On Sun, Dec 9, 2012 at 9:32 AM, maria_latina_roman said:

  hi no i have not meet nicki minaj. why?

 4. Nida Minaj avatar

  On Sat, Dec 8, 2012 at 7:25 PM, Nida Minaj said:

  Hey barb thanx 4 adding me :)

 5. lil NIcki 123 avatar

  On Sat, Dec 8, 2012 at 7:10 PM, lil NIcki 123 said:

  thanks for the req barb!

 6. lilyyminaajj avatar

  On Sat, Dec 8, 2012 at 6:49 PM, lilyyminaajj said:

  you met nicki minaj?? omgg

 7. jamie_minajxxx avatar

  On Sat, Dec 8, 2012 at 6:13 PM, jamie_minajxxx said:

  nickis ugly hehe

 8. grace_minaj avatar

  On Sat, Dec 8, 2012 at 6:11 PM, grace_minaj said:

  ello

 9. charlotte_minajxo avatar

  On Sat, Dec 8, 2012 at 5:28 PM, charlotte_minajxo said:

  im gooddd :) hbu?

 10. charlotte_minajxo avatar

  On Sat, Dec 8, 2012 at 5:28 PM, charlotte_minajxo said:

  not poosible ;)

Newsletter Signup