1. CarlosMinaj01 avatar

    On Thu, Sep 26, 2013 at 8:10 PM, CarlosMinaj01 said:

    Lol im saying <3

  2. futureminaj avatar

    On Sun, Sep 15, 2013 at 4:38 PM, futureminaj said:

    allll i cant pick 1

Newsletter Signup