1. Fary Minaj avatar

    On Fri, Jul 13, 2012 at 6:06 PM, Fary Minaj said:

    hw r u gonna help m sylvialovenicki4life

  2. sylvialovenicki4life avatar

    On Thu, Jul 12, 2012 at 1:47 PM, sylvialovenicki4life said:

    il help u :)

Newsletter Signup