1. Fary Minaj avatar

    On Fri, Jul 13, 2012 at 11:06 AM, Fary Minaj said:

    hw r u gonna help m sylvialovenicki4life

  2. sylvialovenicki4life avatar

    On Thu, Jul 12, 2012 at 6:47 AM, sylvialovenicki4life said:

    il help u :)

Newsletter Signup