MyIdolNickiMinaj’s Blog

 1. Sat, Dec 8, 2012 at 12:14 PM

  HAPPY BIRTHDAY

  HAPPY BIRTHDAY NICKI MINAJ!!!!!!!!!!!!!!! U R MY IDOL NICKI MINAJ!!!!!!!!!!!

 2. Fri, Aug 24, 2012 at 6:11 PM

  LIFE IS A PRIZE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 3. Fri, Aug 24, 2012 at 6:07 PM

  Nicki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 4. Fri, Aug 24, 2012 at 5:40 PM

  Nicki Minaj

Newsletter Signup