MyIdolNickiMinaj’s Blog

 1. Sat, Dec 8, 2012 at 8:14 PM

  HAPPY BIRTHDAY

  HAPPY BIRTHDAY NICKI MINAJ!!!!!!!!!!!!!!! U R MY IDOL NICKI MINAJ!!!!!!!!!!!

 2. Sat, Aug 25, 2012 at 1:11 AM

  LIFE IS A PRIZE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 3. Sat, Aug 25, 2012 at 1:07 AM

  Nicki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 4. Sat, Aug 25, 2012 at 12:40 AM

  Nicki Minaj

Newsletter Signup